Dodáváme prvotřídní suroviny pro agrochemii

Objevte klasické a inovativní látky ALCHIMICA k moderní produkci hnojiv a růstových stimulátorů

Vyhledejte látky

Hlavní skupiny agrochemických surovin

Cheláty

 • DHEG sodná sůl
 • DTPA pentasodná sůl
 • DTPA železito amonná sůl
 • DTPA železito sodná sůl
 • EDDHA železitá sůl
 • EDDHSA železito sodno didraselná sůl
 • EDTA amonná sůl
 • EDTA draselná sůl
 • EDTA horečnatosodná sůl
 • EDTA kobaltnato amonná sůl
 • EDTA kobaltnato sodná sůl
 • EDTA manganato draselná sůl
 • EDTA manganato sodná sůl
 • EDTA měďnato sodná sůl
 • EDTA sodná sůl
 • EDTA tetraamonná sůl
 • EDTA tetrasodná sůl
 • EDTA tridraselná sůl
 • EDTA trisodná sůl
 • EDTA zinečnato amonná sůl
 • EDTA zinečnato sodná sůl
 • EDTA železito amonná sůl
 • EDTA železito draselná sůl
 • EDTA železito sodná sůl
 • HBED zinečnatá sůl
 • HBED železitá sůl
 • HEDTA železitá sůl
 • HIDA disodná sůl

Živiny a ostatní látky

 • Aminokyseliny
 • Betain HCl
 • Dimethylentriaminpentaoctová kyselina
 • Dimethylsulfoxid (DMSO)
 • Dimolybdenan amonný
 • EGTA
 • D-sorbitol, roztok
 • Ethylendiamintetraoctová kyselina (EDTA)
 • Heptamolybden amonný
 • HIDA
 • Humát draselný
 • Huminová kyselina
 • Kyselina L-Glutamová
 • Kyselina salicylová
 • L-Alanin
 • L-Arginin báze
 • Mořská řasa (ascophylumnodosum)
 • Octan amonný, krystal
 • Octan draselný
 • Oxid hořečnatý
 • Polyvinyl pyrrolidon
 • Síran manganatý
 • Síran měďnatý
 • Síran zinečnatý
 • Thiosíran amonný, krystal
 • Thiosíran amonný, roztok
 • Thiosíran draselný, roztok

Porovnejte cenovou nabídku ALCHIMICA se svým současným dodavatelem a ušetřete, nebo získejte vyšší kvalitu surovin či výhodnější dodací podmínky.

Regulátory a stimulanty rostlinného růstu

Regulátory růstu

 • Kyselina abscisová
 • Indol-3-máselnan draselný
 • Kyselina indol octová
 • Kyselina indol-3-máselná
 • Indolyloctan sodný
 • Kyselina 2,3,5-trijodobenzoová
 • Naftyloctan sodný
 • Naftyl acetamid
 • Kyselina naftyl octová
 • 6-Benzylamino purin
 • Kyselina gibberelová (GA3)

Stimulanty růstu

 • 2,5-Nitroguaiakolát draselný
 • 2,5-Nitroguaiakolát sodný
 • o-Nitrofenolát draselný
 • o-Nitrofenolát sodný
 • p-Nitrofenolát draselný
 • p-Nitrofenolát sodný
 • Kyselina 2-hydroxybenzoová
 • Kyselina 5-aminolevulová HCl
 • Folicistein
 • 4-Chlorfenoxyacetát sodný

Hledáte pro vývoj agrochemických přípravků speciální látky, inovativní sloučeniny nebo méně obvyklé suroviny? Nabízíme více než 200 tisíc chemikálií a nové do portfolia denně přidáváme.

Objevte přínosy octanu draselného v agrochemii

Bezpečný a vysoce efektivní zdroj draslíku v listových hnojivech aplikovatelný na rostliny mnoha způsoby.


KATALOGOVÉ ČÍSLO NÁZEV PRODUKTU
VKS054 (1, 5-cyclooctadiene(ETA5-Indenyl) Iridium (I) Poptávka
VKS053 (1, 5-cyclooctadiene(hexafluoroacetylacetonato) Iridium (I) Poptávka
VKS048 (1,5-cyclooctadiene)bis (methyldiphenyl-phosphine) Iridium (I) hexafluorophosphate Poptávka
VKS087 (2,3-Dimethylbutane-2,3-diolato) dioxo Osmium (VI) Dimer Poptávka
VKS319 (Ethylenediamine) Iodoplatinum (II) Dimer Poptávka
VKS317 (OC-6-43)-Bis(acetato-0)ammine-dichloro (cyclohexanamine) Platinum (IV) Poptávka